vFatura

vFatura

vFatura işletmelerin muhasebe işlemlerini yürüttükleri SAP gibi ERP yazılımlarıyla entegre olarak fatura oluşturma işlemlerinizdeki performans kayıplarınızı önler.

Voyacon Bilişim Teknolojileri’nin müşterilerin beğenisine sunduğu e-fatura çözümü Maliye Bakanlığı ile tam entegre olarak çalışmaktadır.

vFatura özellikle işletmelerin muhasebe işlemlerini yürüttükleri SAP gibi ERP yazılımlarıyla çok kolay bir şekilde entegre edilebilmesiyle ön plana çıkar. Bu noktada özellikle SAP ile yaptığımız entegrasyonlarda Maliye Bakanlığının TÜBİTAK vasıtasıyla oluşturduğu standart fatura oluşturma işlemleri ERP yazılımının üzerindeki yükü arttırmadan, işletmelerin mevcut faaliyetlerindeki performans kayıplarını önlemiştir.

Teknik açıdan değerlendirme yapmak istersek, vFatura çözümü Maliye Bakanlığı tarafından ileride yapılacak değişiklikler için çözümlerin çok kısa sürede ve minimum maliyetle yapılması için özellikle tasarlandı. Bu konu vFatura çözümünün en önemli avantajlarından biridir. Çünkü biliyoruz ki bu konuda oluşabilecek en küçük bir problem işletmeler için maddi kayıba neden olabileceği gibi çeşitli senaryolar düşünüldüğünde ticari itibar dahi zedelenebilmektedir.

vFatura çözümünün uygulanması durumunda şirketlerin iş akışları açısından gerekli olabilecek (E-Mail uyarısı gibi) diğer istekler için de kolay geliştirme olanağı sunmaktayız.

SAP gibi ERP programlarınıza entegrasyon yoluyla e-fatura özelliği kazandırmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

 • Dikkat! Fatura Kesemeyebilirsiniz
 • Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya koydugu e-fatura sistemi şirketler için oldukça faydalı avantajlar sağladığı gibi, dikkat edilmez ise şirketleri zor bir duruma da sokabilir.

  Ticari ekosistemde e-fatura şirketlerin birbiriyle yaptığı ticari işlemlerin daha hızlı ve düşük maliyetli olmasını sağlıyor. Bununla birlikte eğer ki bu ekosistemde iki şirketten biri zorunlu olarak e-fatura’ya geçmiş ise o şirketle ticari faaliyette bulunan diğer şirketler zorunlu olmasalar dahi, o şirketle ticari faaliyetine devam etmek istiyorsa e-fatura sistemine geçmek durumundadır.

 • E-Fatura Nedir?
 • E-Fatura Maliye Bakanlığı’nın şu anda limitli sayıda şirket için yasal olarak zorunlu kıldığı, faturalama sisteminin kağıt ortamdan ayrılıp bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Bu sistem, mükelleflerin hiçbir şekilde kağıt fatura basmamasını, onun yerine faturaları Maliye Bakanlığı’nın kontrolünde olan bir merkez sunucu üzerinden müşterilere
  ulaştırmayı amaçlar.

 • Kimler E-Fatura’ya geçmek zorundadır?
 • Bu noktada zorunlu olarak sadece E-Fatura kullanmak durumunda olan şirketler aşağidaki dört grupta verilmektedir.
  Eğer şirketiniz aşağıdaki dört gruptan birinde yer alıyorsa yasa olarak E-Fatura’ya geçmek zorundasınız.

  • 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar.
  • Madde a’da yer alan şirketlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
   asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal,
   inşa ve ithal edenler.
  • Madde c’de yer alan şirketlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
   asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.
 • Zorunlu Değilsem E-Fatura’ya Geçmeli Miyim?
 • Yukarıda belirtilen şirketler bundan böyle kesinlike kağıt fatura basamayacaklardır. Dolayısıyla E-Fatura sistemine geçmemiş bir şirket yukarıda belirtilen şirketlerin hiçbiriyle ticari faaliyette bulunamayacaktır. Günümüz ekonomik koşullarında hiçbir ticari kurum bu şekilde bir engel ile karşılaşmak istemeyeceğinden şirketlerin e-fatura’ya geçmesini tavsiye ediyoruz.

  Bu noktada ortaya çıkan rolleri iyi kavramak gerekiyor.
  Şirketleri E-Fatura kapsamında üçe ayırabiliriz. Bunlar:

  • Zorunlu olarak E-Fatura’ya geçecekler.
  • Dolaylı yönden zorunlu olan şirketler. Zorunlu olarak E-Fatura’ya geçen şirketlerle çalışan, bu şirketlerin tedarikçileri veya müşterileri olan şirketler. Eğer bu noktada zorunlu olan şirketlerle mevcut ticari faaliyetlerini sürdürmek istiyorlarsa E-Fatura’ya dolaylı yoldan geçmek zorundadırlar.
  • Gönüllü olarak E-Fatura’ya geçmek isteyenler. Zorunlu olan şirketlerle ticari faaliyette bulunmayan, ancak bu şirketlerin E-Fatura’ya geçmiş tedarikçileri veya müşterileriyle ticari faaliyette bulunan, faturalama işlerini daha hızlı ve düşük maliyetli yapmak isteyen şirketler.

  Bu üç roldeki şirketler kendi aralarında faturalama konusunda herhangi bir problem olmadan ticari faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

 • E-Fatura’nın Avantajları Nelerdir?
 • Zaman : Ticari dünyada zaman en önemli unsurlardan bir tanesidir. Faturalama süreçlerinde ise faturanın herhangi bir şirket çalışanı tarafından düzenlenip diğer şirkette değerlendirmeye alınmasına kadar geçen süre şirketlerin lokasyonlarına göre değiştiği gibi para akışında istenmeyen gecikmelere sebep olabilmektedir.
  E-Fatura sisteminde faturaları gönderdiğiniz anda karşı tarafa ulaşmaktadır. Söz gelimi faturanın hazırlanması, basılması, gönderilmesi ve karşı tarafa ulaşması için geçen süre minimum 1-2 gün ise E-Fatura kullanan şirketler için bu süre 10 saniye gibi çok kısadır. Faturada oluşabilecek maddi hataların giderilmesi konusunda ise gönderilen faturaların kabul edilmesi 1-2 hafta gibi bir süreyi bulabilmektedir.
  E-Fatura tüm bu işlemleri bilgisayar ortamında işlem yapıldığı anda karşı tarafa iletilmesi prensibiyle çok kısaltmaktadır. Bu da şirketlerin alım/satımlarını çok daha hızlı yapmalarını ve bu alışverişin karşılığı olan paranın çok daha kısa sürede temin edilmesini sağlamaktadır.

  Maliyet : Kağıt faturanın hazırlanması, basımı ve postalanması için belirli bir bütçe ayrılması gerekmektedir. Buna şirket bünyesindeki yazıcıların bakım masrafları ve mürekkep maliyetleri katıldığında ticari faaliyetlerinde E-Fatura kullanan şirketler bu maliyetlerden kurtulmaktadır. Kağıt fatura kullanımı aşamasında tüm bu işlemlerin tamamlanması durumunda şirketler için fatura başına 1.5 TL’lik bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Bu maliyet özellikle çok sayıda fatura gönderen bir şirket için yılda 10.000’leri hatta 100.000’leri bulabilmektedir.

Sorunuz mu var?

vFatura temel olarak herhangi bir ERP yazılımı ve GİB merkezi sunucuları arasında yer alır. İşletmenin ve GİB’in arasındaki mesajlaşmaları Maliye Bakanlığı’nın istediği formata dönüştürür, elektronik olarak imzalar ve oluşturulan elektronik faturayı GİB merkezi sunucularına gönderir.

efatura_overall

Oluşturulan webservis teknolojisi ile tüm diğer SAP gibi ERP yazılımlarıyla birlikte çalışabilen vFatura çözümü işletmelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde fatura gönderip almalarını sağlamaktadır.

Entegrasyon yönteminin esnekliği sayesinde işletmelerin olası bir yazılım altyapısı değişikliğinde ortaya çıkacak maliyeti minimuma indirgemek öncelikli amaç olmuştur.

vFatura_Detailed

Sorunuz mu var?

Tüzel Şirketler İçin:

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”,
 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” ,
 • Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi),
 • Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,
 • BİS raporu,
 • Entegrasyon başvuru dilekçesi.

Gerçek Kişiler İçin:

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”,
 • Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip olunduğunu ifade eden yazılı beyanı,
 • Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip olunduğunu ifade eden yazılı beyanı,
 • Başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğunu  gösteren noter onaylı imza sirküleri veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,
 • BİS raporu,
 • Entegrasyon başvuru dilekçesi.

Sorunuz mu var?

Sunum yada Demo talebinde bulunmak veya aklınıza takılan soruları bize sormak için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geç