SAP TPM

SAP TPM

Hızlı tüketim ürünlerindeki firmalar Ticari Pazarlama ve Satış birimlerinin perakende kanalında yürüttüğü aktivitelerin daha etkin yönetimi için SAP Trade Promotion Managemenet TPM) modülü sayesinde:

  • Tek platform ile kısa dönemli aktiviteler ve senelik sözleşmeler onay prosedürleriyle yönetir
  • Aktivite planlanırken mevcut sözleşme koşulları, geçmiş dönem satışları gibi bilgilerle ön analiz imkanı sağlar,
  • Fon yönetimi ile promosyon bütçeleri daha verimli kullanılır,
  • SAP Lojistik modülleri ile olan entegrasyonu sayesinde iskontoları ve sözleşmeli müşterilerin hakedişleri daha doğru ve hızlı hesaplanır,
  • Geçmiş dönem promosyonlar ile müşteri maliyeti hesaplanarak doğru müşterilere daha karlı promosyonlar planlanır,
  • Promosyon karşılıkları muhasebe sistemiyle entegre , müşteri hakedişi takibi daha rahat yapılır,
  • Müşteri hakedişleri daha doğru ve hızlı hesaplanır,
  • Promosyon harcamaları doğru ürün ya da ürün gruplarına yansıtılıp, ürün karlılığı daha doğru hesaplanabilir.